bobolice.pl bobolice.pl

28.11.2015

A A A

26 maja 2012 roku, mszą polową na boisku w Kłaninie rozpoczęto uroczystość wręczenia sztandaru dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaninie, którą odprawili: ksiądz kanonik Ryszard Baran -Proboszcz Parafii w Bobolicach, ksiądz Mariusz Kałas - Proboszcz Parafii w Kłaninie, ksiądz Bogdan Podbielski -Proboszcz Parafii w Człopie i ksiądz Andrzej Dubel - Proboszcz Parafii w Dretyniu. W trakcie mszy ksiądz Mariusz Kałas dokonał poświęcenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaninie.

Po mszy uroczystość rozpoczął dowódca uroczystości druh Mariusz Walaszczyk który złożył raport druhowi Janowi Sachsowi - Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa zachodniopomorskiego o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości. Po złożonym raporcie i powitaniu Prezesa z pododdziałami, dokonano podniesienia flagi państwowej, Franciszkańska Orkiestra Dęta z Koszalina odegrała hymn państwowy. Po hymnie głos zabrała druhna Mieczysława Brzoza Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobolicach, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na uroczystość nadania i wręczenia sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaninie.

W dalszej części druhna Mieczysława Brzoza - w imieniu własnym, Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Bobolicach, władz samorządowych witała przybyłych szanownych gości w osobach :

*Pana Andrzeja Jakubowskiego wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego,

* Druha Jana Sachs - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

* Księdza Mariusza Kałasa - Proboszcza Parafii pw. Świętego Piotra i Pawła w Kłaninie,

* Księdza kanonika Ryszarda Barana - Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. WNMP w Bobolicach,

* Księdza Bogdana Podbielskiego- Proboszcza Parafii w Człopie,

* Księdza Andrzeja Dubel - Proboszcza Parafii w Dretyniu,

* druha Hieronima Koseckiego - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koszalinie,

* druha Stanisława Rakowskiego - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koszalinie,

* mł.brygadiera Mirosława Pendera - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,

* brygadiera Andrzeja Kapustyńskiego - Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,

* Pana Karola Banaśkiewicza - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Koszalińskiego,

* Radnych Powiatu Koszalińskiego,

* Pana Marka Golasa - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach,

* Panią Justynę Terlecką - Przewodniczącą Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bobolicach,

* Radnych Rady Miejskiej w Bobolicach

* Panią Krystynę Dobrzańską - Sekretarza Gminy,

* Pana Adama Panfila - Komendanta Straży Miejskiej w Bobolicach,

* Pana Dariusza Słoniewicza - Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie,

* Pana Jerzego Młodzianowskiego - Dyrektora Zakładu Karnego w Starem Bornem,

* Panią Ludmiłę Posełkiewicz - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłaninie, oraz byłych dyrektorów,

* Pana Adama Dropa - Nadleśniczego Nadleśnictwa Manowo,

* Leśników z Nadleśnictwa Bobolice i Manowo,

* Dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych i budżetowych Gminy Bobolice,

* Druhny, druhów Komendantów, Prezesów, Naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu koszalińskiego,

* Druhny i druhów strażaków powiatu koszalińskiego,

* Poczty sztandarowe z jednostek OSP powiatu koszalińskiego i Szkoły Podstawowej w Kłaninie,

* Mieszkańców miasta i gminy Bobolice przybyłych na uroczystość.

Po powitaniu uczestników uroczystości głos zabrał druh Jan Wójcik, który poprosił Przewodniczącą Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru Panią Mieczysławę Brzozę o przekazanie w imieniu fundatorów aktu fundacji sztandaru.

Akt fundacji sztandaru z rąk Przewodniczącej odebrał druh Piotr Pietrzykowski Prezes jednostki OSP Kłanino. Następnie druh Jan Wójcik zaprosił fundatorów do wbijania gwoździ pamiątkowych i wpisywanie się do księgi honorowej. Pierwszego gwoździa wbiła Pani Mieczysława Brzoza - Burmistrz Bobolic, Przewodnicząca Honorowego Komitetu Fundacji. Pozostała lista fundatorów w załączeniu. Po uroczystym wbijaniu gwoździ druh Jan Sachs - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odczytał a następnie przekazał prezesowi OSP Kłanino druhowi Piotrowi Pietrzykowski akt nadania sztandaru.

Następnie druhna Mieczysława Brzoza przekazała sztandar druhowi Janowi Sachsowi, który następnie przekazał go prezesowi OSP Piotrowi Pietrzykowskiemu. Po prezentacji sztandaru przez prezesa OSP, sztandarowy klęknął na prawe kolano i ucałował krawędź sztandaru. Sztandarowy wstał i prezes wręczając sztandar sztandarowemu wymówił zło: "Strzeżcie honoru tego sztandaru, jak źrenicy oka", sztandarowy odpowiedził: "Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy".

Druh Jan Wójcik odczytał komunikat Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie o nadaniu srebrnego medalu za zasługi dla pożarnictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaninie

Dekoracji sztandaru medalem dokonał druh Jan Sachs Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w towarzystwie druha Hieronima Koseckiego - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie i druhny Mieczysławy Brzozy - Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobolicach. Po dekoracji sztandaru medalem poczet sztandarowy ze sztandarem dokonał prezentacji sztandaru OSP Kłanino.

Po prezentacji sztandaru na mównicę wkroczyli zaproszeni goście. Pierwszym mówcą był Pan Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, który złożył życzenia dla strażaków i mieszkańców Sołectwa Kłanino. Po wystąpieniu Wicemarszałka druh Jan Wójcik odczytał list gratulacyjny dla strażaków OSP Kłanino, który przesłał Senator Rzeczypospolitej Polskiej dr Piotr Zientarski.

Następnie życzenia składali Pan Mirosław Pender - Komendant Miejski PSP w Koszalinie, Andrzej Kapustyński - Z-ca Komendanta Miejskiego, druh Jan Sachs - Wiceprezes, Hieronim Kosecki - Prezes i Stanisław Rakowski - Wiceprezes.

Życzenia dla strażaków złożyli Przedstawiciele Zarządu M-G ZOSP RP w Bobolicach dh Mieczysława Brzoza i Jan Wójcik oraz Pani Beata Glińska - Sołtys Sołectwa Kłanino.

Po zakończeniu części oficjalnej dowódca uroczystości dh Mariusz Walaszczyk złożył dh Janowi Sachsowi meldunek o zakończeniu uroczystości nadania i wręczenia sztandaru dla jednostki OSP Kłanino, po czym nastąpiła defilada pocztów sztandarowych i pododdziałów OSP.

Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu zespołu śpiewaczego i dzieci z Kłanina, oraz zespołu z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach pod kierownictwem Pana Krzysztofa Sitarza.


Organizatorzy uroczystości składają serdeczne podziękowania wszystkim bezimiennym osobom, które pomagały w przygotowaniach oraz: Zakładowi Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, Zakładowi Karnemu w Starem Bornem, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Księżom za odprawienie mszy,

Ośrodkowi Hodowli Zarodowej w Kłaninie.Fundatorzy Sztandaru

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaninie.1. Starostwo Powiatowe w Koszalinie,

2. POLDANOR SA PRZECHLEWO,

3. Urząd Miejski w Bobolicach,

4. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bobolice,

5. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie,

6. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Manowo,

7. EUROPAK Zakład Przetwórstwa Drzewnego Kliszno,

8. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Pani Mirosława Jarzyńska Chociwle,

9. Zakład Przetwórstwa Spożywczego Pan Michał Szugalski Bobolice,

10. Druhna Mieczysława Brzoza,

11. Druh Hieronim Kosecki,

12. Druh Stanisław Rakowski,

13. ks.Mariusz Kałas,

14. Pan Mirosław Pender,

15. Pan Kamil Jesionowski,

16. Pani Danuta Olejniczak,

17. Druh Jan Sachs,

18. Zakład Ogólnobudowlany ?Usługi Transportowe Pan Roman Wawszczyk,

19. Bar Tramp Pan Ryszard Giedrowicz - Mostowo,

20. OSP Oddział Ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków "MARES",

21. DAR-EXP Spedycja Transportowa Pan Jerzy Szejbach,

22. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Pan Freudenreich Tomasz,

23. Firma Handlowa Pan Adam Czapla Radwanki,

24. Rada Sołecka Kłanino,

25. Rada Sołecka Dargiń,

26. Usługi Transportowe Pan Dariusz Kasprzycki,

27. Zakład Eksploatacji Kruszyw Pan Durał Władysław,

28. Zakład Karny w Starem Bornem,

29. Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział Bobolice,

30. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Bobolice,

31. Ochotnicza Straż Pożarna Bobolice,

32. Ochotnicza Straż Pożarna Porost

33. Ochotnicza Straż Pożarna Gozd

34. Ochotnicza Straż Pożarna Drzewiany

35. Państwo Ewa i Ryszard Kupczak

36. Państwo Ewa i Karol Czarneccy

37. Druh Strzelec Łukasz

38. Druh Mieczysław Niwiński

39. Druh Niwiński Tomasz

40. Druh Jan Wójcik

41. Państwo Małgorzata i Mariusz Walaszczyk

42. Państwo Dorota i Artur Tomczak

43. Państwo Danuta i Ireneusz Bednarczyk

44. Pan Zdzisław Czarnecki

45. Druh Paweł Możdżeń

46. Druh Artur Ogrodniczak

47. Druh Telążka Tomasz

48. Druh Łukasz Bednarczyk

49. Druhna Tomczak Renata

50. Pani Bożena Aksiutin

51. Druhna Beata Glińska

52. Pan Jan Mokrzycki

54. Pani Krystyna Rzeszotarska

55. Pan Marek Golas

56. Pan Zdzisław Strzelczak

57. Pan Zdzisław Kurta

58. Pani Terlecka Justyna

59. Pan Emil Jaświg -Auto Części i Oleje

60. Pan Jan Żwirbla

61. Pani Zofia Kęcel

62. Pan Krzysztof CzajkowskiSporządził : Jan Wójcik


Zapraszamy do GALEII ZDJĘĆ


http://www.bip.bobolice.pl
http://godzinyotwarcia24.pl/szukaj/5+km-Bobolice
http://www.bobolice.pl/System-SMS/2413
http://www.bobolice.pl/VII-EUropejski-Tydzien-Sportu-dla-Wszystkich/2486
http://www.bobolice.pl/Bobolicki-LOGOTYP/526
http://www.bobolice.pl/Hejnal-Miasta-Bobolice/914
http://bobolice.e-mapa.net/
http://www.zpp.pl/
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Bobolicka-Karta-Duzej-Rodziny/2422
http://www.bobolice.pl/files/Informator%20Jak%20zostac%CC%81%20partnerem%20Karty%20Duz%CC%87ej%20Rodziny.(4078560_1650170).pdf
http://www.sse.slupsk.pl/index.php/pl/
http://www.parr.slupsk.pl/
http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://onkologia.szczecin.pl/wok/
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/
http://www.koszalin.wku.wp.mil.pl/pl/index.html

Szczegółowa prognoza pogody